Ανεξάρτητο Service Mac και Τεχνική Υποστήριξη Mac, 7 Ημέρες την Εβδομάδα 10:00-20:00

6932469656Ανάκτηση Δεδομένων από Σκληρούς Δίσκους - USB Sticks - Κάρτες Μνήμης - Κάθε Αποθηκευτικό Μέσο
Κόστος Ανακτήσεως Δεδομένων:
125 - 400 Ευρώ (Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Εάν δεν ανακτήσουμε καθόλου δεδομένα το κόστος είναι Μηδενικό.


Η Ανάκτηση Δεδομένων είναι μία πολύπλοκη διαδικασία, η οποία ενδέχεται να χρειασθεί έως και 30 Ημέρες για να ολοκληρωθεί, αναλόγως με την δυσκολία και αναλόγως με τον όγκο των δεδομένων.

Αφού ολοκληρώσουμε την Ανάκτηση, διατηρούμε 2 Αντίγραφα Ασφαλείας των Δεδομένων σας, έως ότου πράξετε και εσείς Αντίγραφα Ασφαλείας των Ανακτηθέντων Δεδομένων.