Ανεξάρτητο Service Mac και Τεχνική Υποστήριξη Mac, 7 Ημέρες την Εβδομάδα 10:00-20:00

6932469656Ασφάλεια Δεδομένων6Η πραγματική αξία του Υπολογιστή σας είναι τα Δεδομένα που περιέχει.

Ο Υπολογιστής αντικαθίσταται.

Τα Δεδομένα σας ΟΧΙ.

Η Στρατηγική Ασφαλείας των Δεδομένων σας είναι το πρώτο που πρέπει να σας απασχολεί, είτε είσθε Απλός Χρήστης, είτε Επαγγελματίας, είτε Επιχείρηση.

Εμείς Σχεδιάζουμε και Υλοποιούμε μία Στρατηγική Ασφαλείας Δεδομένων προσαρμοσμένη απολύτως στις ανάγκες σας, ούτως ώστε ακόμη και στο χειρότερο σενάριο (Κλοπή ή Φυσική Καταστροφή) τα Δεδομένα σας να είναι πάντοτε Ασφαλή και Προσβάσιμα μόνο από Εσάς.

Ως επιπρόσθετη Δικλείδα Ασφαλείας Δεδομένων, έχουμε δημιουργήσει και το Time Machine Server Pro.