Ανεξάρτητο Service Mac και Τεχνική Υποστήριξη Mac, 7 Ημέρες την Εβδομάδα 10:00-20:00

6932469656Εσωτερικός & Εξωτερικός Καθαρισμός Apple Mac


Εσωτερικός και εξωτερικός καθαρισμός Mac με Ειδικά Μηχανήματα Υπερσυμπιεσμένου Αέρος και Ειδικά Υγρά Διαλύματα, γιά μέγιστη απόδοση και απαράμιλλη εμφάνιση.


Εσωτερικός καθαρισμός Mac από υγρά.

Εσωτερικός καθαρισμός Mac από σκόνη και στερεοποιημένη σκόνη και υπολείμματα τροφών.

Εσωτερικός καθαρισμός Mac από στερεοποιημένο καπνό τσιγάρων.


Εξωτερικός καθαρισμός Mac από υγρά.

Εξωτερικός καθαρισμός Mac από σκόνη, στερεοποιημένη σκόνη και υπολείμματα τροφών.

Εξωτερικός καθαρισμός Mac από κιτρινίλα καπνού τσιγάρων.


Εξωτερικός και εσωτερικός καθαρισμός πληκτρολογίων Mac.

Εξωτερικός και εσωτερικός καθαρισμός περιφερειακών Mac.